Hoeveel kost verhuizen?

Uit een onderzoekje van goedkoopverhuizen.nl komt naar voren dat 31% een idee heeft wat de verhuiskosten zijn, terwijl 38% zegt dat zij hier nog nooit over nagedacht hebben.

verhuizen

Gemiddelde kosten

Daarna werd gevraagd om een prijsinschatting te maken van een voorbeeld van een verhuizing (te weten: afstand 50 km, een gezin met 4 personen en van een huis met 5-kamers naar huis met 5-kamers,). Maar 8% van de geënquêteerden blijkt een idee te hebben van de kosten: EUR 1.625. Ruin de helft van de respondenten denkt dat de verhuiskosten meer dan EUR 1.000 bedragen. Mocht u zich afvragen hoe er bespaard kan worden op de verhuizing: er zijn tal van manieren hiertoe, zo stelt Martin Hobbel van de Organisatie voor Erkende Verhuizers.

Waarom een verhuisbedrijf?

Wat zijn zoal de redenen waarom iemand besluit met een verhuisbedrijf te werken?
De helft zegt dat dit met gemak en het voorkomen van onnodige stress te maken heeft. “Geen stress en het ontzorg”, was feedback van velen. Een andere reden is het verzekerd-zijn: 13% geeft aan het niet zelf te doen, omdat ze dan niet verzekerd zijn.

Meer mensen laten verhuizen dan zelf verhuizen

41% van de onderzochte groep verhuist zelf, maar 59% laat zich verhuizen. De kosten voor die groep van 41% is de hoofdreden om geen verhuisservice in te schakelen. Daarnaast was het voor 29% van deze groep zo dat ze feitelijk nog nooit aan de mogelijkheid om een verhuisservice te gebruiken, gedacht hebben.

Andere kosten

Hier zijn even kort de kosten van de feitelijke verhuizing aan bod gekomen. De andere, algemenere kosten en ook de zorgen die horen bij een verhuizing hebben we heir niet bekeken. In ruime zin valt te denken aan de makelaarskosten (waaronder de overdrachtsbelasting), het opknappen van het huis, de herinrichting van het huis etc. Maar ook zorgen en kosten omtrent allerlei kleine zaken, van het overzetten van g/e/l, tot het aansluiten van (alles-in-1) abonnementen of het aanschaffen van rolcontainers, om maar eens wat te noemen, zijn uiteraard beslommeringen die geregeld dienen te worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.