Wat maakt de opstalverzekering nu precies zo populair?

opstalverzekering

Ondanks het feit dat heel wat verzekeringen in Nederland helemaal niet wettelijk zijn verplicht kunnen we toch vaststellen dat veel mensen ervoor kiezen om bepaalde exemplaren bijna altijd af te sluiten. Eén van deze verzekeringen is de zogenaamde opstalverzekering. Voor dit type van verzekering geldt dat ze ongelofelijk populair is omwille van verschillende redenen. In eerste instantie wordt ze door financiële instellingen vaak wel verplicht. Daarnaast is het ook nog eens zo dat je er een zeer significant risico mee kan verzekeren. Zou je hier graag meer over te weten willen komen? Dan moet je, je zeker even gaan verdiepen in de onderstaande informatie!

Wat dekt de opstalverzekering precies in? 

De opstalverzekering is een verzekering die zoals de naam reeds aangeeft schade verzekert die wordt veroorzaakt aan de opstal van een woning. Niet zelden is het zo dat de opstalverzekering in één adem wordt genoemd met de zogenaamde inboedelverzekering. Dat is echter helemaal niet terecht. Beide verzekeringen dekken namelijk eigenlijk iets compleet anders in. Voor de opstal geldt dat alles wat er vast zit aan de woning ertoe wordt gerekend. Dit geldt dus niet alleen voor de ruwbouw, maar ook voor bijvoorbeeld de infrastructuur van de keuken en de badkamer. Alles wat je niet zomaar bij een verhuis eenvoudig mee kan nemen valt onder de opstal van de woning.

Welke schade kan je laten indekken met een opstalverzekering?

Ondertussen is het dus duidelijk dat de opstalverzekering zich specifiek richt op het indekken van schade aan de opstal. Dit gezegd hebbende is het natuurlijk logisch dat er verschillende soorten schade bestaan. De schadegevallen die onder meer worden gedekt zijn de volgende:

  • Schade als gevolg van een brand- of blikseminslag; 
  • Schade veroorzaakt door een storm; 
  • Waterschade en schade veroorzaakt door hak- en breekwerk voor vocht opsporing; 
  • Schade veroorzaakt door een hevige hagelbui.

Van belang om rekening mee te houden is dat er niet zomaar één specifieke opstalverzekering bestaat. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen de extra uitgebreide opstalverzekering en de allrisk. Wat het verschil tussen deze beide versies dan precies is laten we je graag ontdekken in het volgende stukje. 

Verschil tussen de extra uitgebreide en de allrisk opstalverzekering

In grote lijnen geldt voor de extra uitgebreide en allrisk opstalverzekeringen dat ze min of meer over dezelfde dekkingen beschikken. Er is echter sprake van één niet onbelangrijk verschil. Indien je er uiteindelijk voor gaat kiezen om de allrisk af te sluiten ben je namelijk nog verzekerd van een dekking voor de zelf veroorzaakte schade. Met andere woorden, breng je onbedoeld bepaalde schade aan, aan de opstal van het pand waarover je beschikt en heb je de allrisk-optie afgesloten? Dan zal je kunnen vaststellen dat je verzekeraar in die schade tussenkomst zal verlenen. Dat is niet het geval wanneer je hebt gekozen voor een extra uitgebreide polis. Twijfel je nog? Ga dan eens een opstalverzekering vergelijken

all risk opstalverzekering
Op zoek naar een verzekering voor je huis?

Dien je een opstalverzekering verplicht af te sluiten?

Over het al dan niet verplicht moeten afsluiten van de opstalverzekering is er door de jaren heen reeds heel wat gezegd en geschreven. Voor veel mensen is het evenwel niet helemaal duidelijk of er nu daadwerkelijk een verplichting voor geldt of niet. We kunnen wat dit betreft stellen dat er geen sprake is van een wettelijke verplichting. Dit betekent dat de Nederlandse overheid er niet voor heeft gekozen om mensen die eigenaar zijn van vastgoed te verplichten om dit type van verzekering af te sluiten. Dit gezegd hebbende is er een tweede partij in het spel die wel een verplichting hanteert.

Het spreekt voor zich dat het merendeel van de mensen ervoor kiezen om voor het kopen van vastgoed een lening af te sluiten. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Wel is het zo dat je er in dat geval rekening mee moet houden dat je geconfronteerd kan worden met extra eisen of verplichtingen die worden opgelegd door de kredietverstrekker waar je een beroep op doet. Zij kan dan ook wel degelijk eisen dat er voor de duur van de kredietperiode een opstalverzekering wordt afgesloten. Dat lijkt misschien een beetje vervelend, maar in de praktijk brengt dit heel wat zekerheid met zich mee. Dit eigenlijk voor allebei de betrokken partijen.

Voor welke waarde moet de opstalverzekering worden afgesloten?

De exacte waarde waarvoor een opstalverzekering dient te worden afgesloten is afhankelijk van de waarde waar het pand over beschikt. Het spreekt voor zich dat er op dit vlak sprake kan zijn van een aanzienlijk verschil tussen de verschillende panden die er bestaan en of je al een inboedelverzekering hebt. De opstalverzekering die moet worden afgesloten voor een rijwoning kan wat dat betreft veel voordeliger uitvallen dan een exemplaar die je moet afsluiten voor een vrijstaand pand. De waarde waarvoor een opstalverzekering dient te worden afgesloten is in ieder geval sterk afhankelijk van de zogenaamde herbouwwaarde waar je vastgoed over beschikt. Het gaat hierbij dus met andere woorden om het bedrag dat is vereist om het pand in kwestie terug te kunnen heropbouwen. 

Hou er rekening mee dat de waarde waarvoor een opstalverzekering moet worden afgesloten in de praktijk ook aanzienlijk kan worden beïnvloed door een mogelijke geldende verplichting waarvan er nog sprake is. Geldt voor jouw opstalverzekering met andere woorden dat je ze nog verplicht moet afsluiten vanuit bijvoorbeeld de kredietverstrekker? In dat geval zal je er rekening mee moeten houden dat ook het bedrag waarvoor ze moet worden afgesloten min of meer vastgesteld kan zijn.

Wanneer kan je, je opstalverzekering bij verhuis opzeggen?

Omdat de opstalverzekering op zich niet verplicht is heb je doorgaans altijd de mogelijkheid om deze bij verhuis op te zeggen. Dit gezegd hebbende dient er wel rekening mee te worden gehouden dat je vanaf dat ogenblik uiteraard volledig zelf het risico draagt. Wat bedoelen we hier nu precies mee? Zeer eenvoudig. Van zodra de opstalverzekering wordt opgezegd en er zou toch nog schade ontstaan aan de opstal betekent dit dat je deze schade wellicht als huidige eigenaar nog steeds zal moeten vergoeden. Omwille van deze reden wordt het sterk aangeraden om de opstalverzekering pas op te zeggen op het ogenblik dat je daadwerkelijk bent verhuisd en je bijgevolg ook niet langer aansprakelijk bent voor de schade die mogelijks nog aan de opstal komt te ontstaan. Meer nieuws vind je op deze blog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *